RJ45插座 8P8CS带灯 180度SMT


产品描述:

RJ45/RJ11插座系列产品技术参数
 
电气性能
额定电流: 1.5 AMPS
额定电压: 125 V AC
绝缘电阻: 1000 MΩ Min. @ 500V DC  EIA-364-21C
耐压强度: 1000 V AC 或 1500V DC RMS @ 0.5mA 50 Hz 或 60 Hz 一分钟  EIA-364-20B
接触电阻: 1XN圆针35 mΩ Max.()1XN扁针45 mΩMax.(  )
2XN圆针40 mΩ Max.( )2XN扁针50 mΩMax.( )  EIA-364-23
 
机械性能
插入/拔出力: 22N / 2.27kg  Max.  EIA-364-13B
配合强度: 封闭型插座57.83N Min.(  ) EIA-364-98 ; 开口型插座30N Min. ( )
使用寿命: 750次插拔  Min.  EIA-364-9C
 
环境性能
工作温度: -40℃~+85℃ (   )   -20℃~+70℃ (   ) (适用PC,ABS)
储存温度: -10℃~+40℃  相对湿度<80%     GB 10753-89
 
材料
塑壳: PBT(  )PA46(   )PA66(   )ABS(   )PC(   ),(   ), UL94V-0 OR UL94V-2
端子: 直径0.46mm(  )或 厚度0.35mm(   ) 磷青铜, 镀镍后镀金
可选镀金厚度: Fu inch(   )  G/F inch(   )  3u inch(   )  6u inch(   )
15u inch(   ) 30u inch(   )  50u inch(   )
 
RJ45/RJ11 SERIES JACK PRODUCT SPECIFICATION
 
ELECTRICAL
CURRENT  RATING: 1.5 AMPS
VOLTAGE  RATING: 125 V AC
INSULATION  RESISTANCE: 1000 MΩ Min. @ 500V DC  EIA-364-21C
WITHSTAND  VOLTAGE: 1000 V AC OR 1500V DC RMS @ 0.5mA 50 Hz / 60 Hz 1 Minute  EIA-364-20B
CONTACT  RESISTANCE: 1XN ROUND PIN 35 mΩ Max.(  )1XN FLAT PIN 45 mΩMax.(  )
2XN ROUND PIN 40 mΩ Max.( )2XN FLAT PIN 50 mΩMax.( )  EIA-364-23
 
MECHANICAL
 
MATING/UNMATING  FORCE:22N / 2.27kg Max.  EIA-364-13B
RETENTION  STRENGTH:57.83N  Min.(   ) EIA-364-98  ;  30N Min. (   )
DURABILITY: 750  MATING/UNMATING  CYCLES  Min.
 
ENVIRONMENTAL
 
OPERATION  TEMPERATURE:-40℃~+85℃ (   )   -20℃~+70℃ (   )
STORAGE  TEMPERATURE:  -10℃~+40℃  RELATIVE HUMIDITY<80%
 
MATERIAL
HOUSING:PBT(   )PA46(   )PA66(   )ABS(   )PC(   ),(   ) , UL94V-0 OR UL94V-2
TERMINAL: DIAMETER  0.46mm(   ),THICKNESS  0.35mm(   ) PHOSPHOR  BRONZE,
 
SELECTIVE  GOLD  PLATING  OVER  NICKEL
GOLD  PLATING: Fu inch (   )  G/F inch(  )  3u inch(   )  6u inch(   )
15u inch(   ) 30u inch(   )  50u inch(   )
 
注:“括号部分为可选项”!
   


留言记录:


在线客服
热线电话

扫一扫添加微信